Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-01Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-05Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-03Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-07Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-06Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-04Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-08Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-09Toyota-Rav4-Masahiko-Takeda-10 
 
CASE STUDY < PREVIOUS  NEXT >

Toyota RAV4


DIRECTOR – Mr. Masahiko Takeda
AGENCY – Delphys Inc
CLIENT – Toyota
WARDROBE STYLIST – Jo Ayling


...

 

...

 

...